luni, 19 iulie 2010

Efectul undelor sonore (2)
Sarea presarata aleator pe o placa situata pe un difuzor se organizeaza in forme geometrice tot mai complexe si frumoase cu cat frecventa sunetului este mai inalta.

Efectul undelor sonore (1)
Experimentul consta intr-un pahar cu apa pus pe un difuzor. Modelul geometric devine tot mai complex cu cat frecventa sunetului generat este mai inalta.

vineri, 16 iulie 2010

Vindecarea prin sunetCulturile din toată lumea folosesc sunetul pentru acordare, invocare şi transformarea conştiinţei. Sunetul este un instrument puternic, pentru că este vibratoriu prin natură, iar noi suntem fiinţe vibraţionale. Într-adevăr, ştiinţa modernă ne demonstrează că toate formele de viaţă sunt vibratorii prin natură.

Aceasta corespunde cu vechea gândire mistică a celor mai multe culturi, care face aluzie deseori la natura vibratorie a Creaţiei. Hinduşii spun despre aceasta "Nada Brahma", care înseamnă „totul este sunet”, sau „toată creaţia este sunet”. Ei susţin că sunetul primordial al creaţiei este sunetul "Aum", sau „Om”, şi că dacă am intra în armonie cu spiritul creator, am auzi acest sunet. Cultura iudeo-creştină spune: "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. (Ioan 1:1)," astfel punând în legătură natura şi puterea sunetului cu Creaţia. Alte culturi au legende care povestesc că Creatorul a avut un gând, a rostit cuvântul corespunzător acelui gând şi Creaţia acelui gând a făcut saltul de la cuvânt la materializare. Există numeroase teorii care susţin structurile melodice ale Universului, de la rotaţia planetelor în jurul Soarelui, rotaţia Soarelui în jurul galaxiei, la rotaţia electronilor din corpul nostru, şi la structura ADN-ului nostru. Muzica noastră modernă este bazată pe aceste principii derivate de la Pitagora şi alţii.

Indiferent de credinţele noastre, ştim cu toţii că puterea cuvântului vorbit, a muzicii, a cântecelor şi a melodiilor cântate, ne poate transpune în stări extatice de încântare. Există un potenţial inerent al naturii sunetului însuşi, şi a conţinutului său emoţional, care poate fi amplificat sau intensificat de versul recitat sau cântat. În timp ce o parte atât de mare a muzicii din cultura occidentală s-a mutat mai mult în arenele seculare ale divertismentului, muzica din multe culturi a păstrat de-a lungul istoriei un spaţiu profund sacru în inimile şi minţile oamenilor lor, folosită drept catalizator pentru o înţelegere mai adâncă, înţelepciune, transformare, sau dezvoltare.

Sunetul însuşi are o putere de transformare inerentă. Sunetul este acordat la matricea creatoarea a Universului. Asociind sunetul, sau muzica, cu intenţia pură pentru a ne acorda, invoca, sau transforma conştiinţa, am păşit într-adevăr pe un tărâm puternic.

Vindecarea prin sunet este utilizarea intenţională a sunetului pentru a crea un mediu care devine catalizator pentru vindecarea sub aspectele fizice, mentale, emoţionale, sau spirituale ale fiinţei noastre.
A deveni "vindecat," înseamnă pur şi simplu a deveni "întreg".

Deşi intenţia nu este un ingredient necesar pentru a produce schimbarea prin folosirea sunetului, intenţia pură sau clară aduce putere fiecărui aspect al fiinţei noastre. Nu putem funcţiona fără intenţia noastră, (acum, de exemplu, intenţionaţi chiar să citiţi acest articol.) Cu cât putem să punem în legătură acţiunile noastre cu intenţia clară sau pură, cu atât mai mult actele noastre se pot manifesta.

Utilizarea intenţională a sunetelor adaugă putere canalului de transmitere, fie acesta un instrument sau o voce. Abandonându-ne binelui cel mai înalt, noi înşine devenim acel canal sau instrument de pace, vindecare, schimbare, sau dezvoltare.
Prin unirea celei mai înalte şi pure integrităţi cu intenţia noastră, aducem cea mai mare eficienţă în folosirea sunetului, sau a oricărei alte modalităţi de vindecare.

Dacă sunetul poate fi generat de voce, instrumente, sunete sau muzică înregistrate, sau de generatoare de ton, cu cât am unit mai adânc şi mai clar intenţiile pure pentru binele cel mai înalt al receptorilor în generarea acestor sunete, cu atât mai bun va fi rezultatul.

Putem folosi cântatul conştient pentru invocare sau acordare, muzica intuitivă sau "ghidată" pentru a ajunge la conştientizarea profundă, sunetul pur al bolurilor de cristal "cântătoare" , bolurile tibetane vechi sau clopote de templu, sunetele simple ale diapazoanelor, aliniindu-ne la cele mai înalte lumi ale cosmosului, şi canalizându-le prin vocea şi trupul nostru.

Indiferent de tehnicile folosite, sunetul este curentul purtător al potenţialului creator de iubire necondiţionată şi graţie de la lumile subtile la cele fizice, dense. Prin acordarea la şi producerea acestor "curenţi sonori" şi alăturarea lor propriului nostru potenţial pur, şi intenţiei, le amplificăm forţa, sau vocea, deschizându-ne şi purtând aspecte ale sacrului creaţiei în fiinţa noastră, în mediul nostru, pe Pământ, şi în conştiinţa celorlalţi. Aceasta îi ajută pe ceilalţi să rezoneze şi să treacă la o relaţie mai adâncă cu ceea ce considerăm fiecare ca sacru (în oricare formă ne spune ceva). Prin împământarea şi ancorarea acestor energii în corpul nostru, în conştiinţa noastră, şi în Pământ, activăm şi încărcăm aceste vehicule pe care le avem în grijă (corpurile noastre, conştiinţa noastră, Pământul.)

(traducere din limba engleza)